Ledige lokaler

Våre lagerarealer i 1. etg er utleid.

I 2. etg har vi ca 200 kvm kontorarealer ledig til leie. Arealene kan tilpasses i standard og utforming.

Vi har en kjeller på ca 300 kvm med separat innngang som kan egne seg til lagring, treningsvirksomhet, klubblokaler.

Tomten på 27.7 mål har en utnyttelsesgrad på 65% hvilket tilsier at vi kan utvikle tilbygg på eiendommen til nye brukere. Ta derfor gjerne kontakt for en eiendomsprat.

Kontakt oss

(+47) 900 51 038
ew@solgaardeiendom.no
Solgaard Skog 60, 1599 Moss
Org.nr: 922308713